Betalningsvillkor

Priser

Moms ingår i priset med f.n. 25%.

Betalningsalternativ

– Paypal

Med Paypal betalar du snabbt, enkelt och säkert.
Paypal är en av världens största aktörer inom online betalningar på Internet.
Paypal har över 100 miljoner användare världen över, och hundratusentals företag använder sig av Paypals tjänster.

Betalning kan ske med ert betal- eller kreditkort, eller med ett befintligt Paypal konto. Betalningen sker via Paypals säkra och krypterade anslutningar och servrar.
Informationen skyddas av SSL med en krypteringsnyckellängd på 128 bitar.

Dina kontouppgifter och kortnummer visas inte för någon, inte ens för oss.
För mer information om Paypal, besök hemsidan www.paypal.se

Klarna Checkout

Faktura

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått din beställning.

  • Få alltid din beställning innan du betalar
  • Betalningstid – alltid minst 14 dagar
  • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
  • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
  • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
  • Möjlighet till delbetalning**

Betalningsvillkor

Kredittiden är alltid minst 14 dagar från fakturadatum. Näringsidkare kan, när det så anges i kassan, erbjudas en kredittid på 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.

Kreditprövning

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning

När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt ansöka om att göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Personuppgiftshantering

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

* Gäller konsumentköp och ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

** Delbetalning erbjuds för närvarande bara privatpersoner.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.00 – 20.00, fredagar 08.00-18.00 och helger 10.00 – 17.00. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Klarna som vi inte lyckas lösa kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, tel.:+46 (0)8-508 860 00

Månadsfaktura

Månadsfaktura är en pågående tjänst som tillhandahålls av Klarna och som samlar alla köp du gör där du antingen väljer betalning med Månadsfaktura, Köp nu – betala senare eller Klarnakortet i en och samma faktura.

Den månatliga perioden baseras på förfallodagen, vilken du själv väljer när du ansluter dig till Månadsfaktura. Förfallodagen är den dag i månaden som du måste ha betalat din Månadsfaktura. 14 dagar före förfallodagen är sista dagen då nya köp adderas till din Månadsfaktura (“Brytdag”) och efterföljande dag (dvs. 13 dagar före förfallodagen) skickas fakturan. Om du exempelvis väljer den 28:e som förfallodag varje månad är sista dag då nya köp läggs till i Månadsfakturan den 14:e och din Månadsfaktura kommer att skickas den 15:e.

Månadsfakturaköp genomfört med ditt Klarnakort innan Brytdagen kommer att samlas på samma Månadsfaktura. Alla andra köp du gör med antingen Månadsfaktura eller Köp nu – betala senare kommer adderas till samma Månadsfaktura om varorna skickas eller om tjänsten gjorts tillgänglig för dig innan Brytdagen.

Om ett köp med faktura skulle ha haft en senare förfallodag än den i Månadsfakturan kommer det köpet istället att läggas till nästkommande Månadsfaktura. Det innebär att du alltid åtminstone får samma kredittid som du skulle ha fått med vanlig faktura. Vissa butiker erbjuder längre än 14 dagars kredittid som standard vilket även beaktas i tjänsten för Månadsfaktura.

Tjänsten

Du ansluter dig till Månadsfaktura genom att välja Månadsfaktura som betalningsalternativ i kassan hos en butik eller i Klarnas kundportal på webben eller i appen. Tjänsten Månadsfaktura har en obegränsad löptid. Du kan när som helst avsluta tjänsten för Månadsfaktura i Klarnas kundportal eller genom att kontakta Klarnas kundtjänst. Din uppsägning träder i kraft omedelbart. För köp gjorda före men levererade efter din uppsägning kommer en Månadsfaktura för det köpet ändå att skickas.

Klarna har rätt att säga upp tjänsten vid tidpunkt som Klarna bestämmer, om (i) vi ger dig 2 månaders varsel; (ii) med omedelbart verkan av sakliga skäl, exempelvis vid försämring av din ekonomiska situation, om du tillförordnats en förvaltare, om vi har anledning att tro att du har använt, eller har för avsikt att använda, Månadsfaktura grovt oaktsamt eller för bedrägeri eller för annat olagligt syfte.

Din Månadsfaktura

Fakturan skickas 13 dagar före förfallodagen till din e-postadress. Den skickas även per vanlig post om du valt den tjänsten. Du har möjlighet att ändra din förfallodag i Klarnas kundportal. Ändring av förfallodag träder ikraft nästkommande månad.

Kostnader och Avgifter

En avgift på 29 kronor debiteras för varje Månadsfaktura oavsett antal köp. Så snart du gjort ett köp genom Köp nu – betala senare, Klarnakortet och/eller Månadsfaktura kommer vi automatiskt skapa en Månadsfaktura åt dig. För de månader du inte gör några köp genom Köp nu – betala senare, Klarnakortet eller Månadsfaktura kommer ingen avgift debiteras.

En betalningspåminnelse skickas vid utebliven betalning och en påminnelseavgift på 60 kronor tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning

En kreditprövning genomförs när du väljer Klarna som betalmetod. Om en extern kreditupplysning inhämtas kommer du att få en kopia på kreditupplysningen per brev eller e-post.

Vi reserverar oss rätten att neka användande av Månadsfaktura som betalmedel på grund av sakliga skäl, exempelvis vid försämring av din ekonomiska situation eller om vi misstänker obehörig eller bedräglig användning.

Personuppgiftshantering

Klarna granskar och utvärderar dina personuppgifter och utbyter personuppgifter med andra företag och kreditvärderingsinstitut. Klarna behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa den dag avtalet ingås men som tidigast den dag du fått denna information. För att nyttja din ångerrätt är det tillräckligt att du skickar ett meddelande inom ångerfristen till: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefon: +46 8 120 120 00, e-post: kund@klarna.se.

Verkan av ångerrätt innebär att båda parter ska lämna tillbaka vad de tagit emot. Eventuell återbetalning ska ske inom 30 dagar. För dig börjar denna frist den dag du lämnade eller sände ditt meddelande om att avtalet frånträds, för oss när vi mottog ditt meddelande. Notera att utövande av ångerrätt gentemot oss inte avslutar dina köpeavtal med butiker.  Dina rättigheter och skyldighet gentemot butiker regleras av avtalet mellan dig och dem samt tillämplig lagstiftning.

Tillämplig lag och kommunikation

Detta avtal regleras av svensk lag. Kommunikation med anledning av dessa villkor sker på svenska.

Klagomål

För klagomålshantering vänligen besök vår webbsida för med utförlig information. Klagomål kan lämnas skriftligen eller muntligen till Klarnas tvistelösningsavdelning via kontaktformuläret på Klarnas hemsida www.klarna.se, via https://www.klarna.com/se/feedback-och-klagomal/, eller genom att skicka ett brev med ordet “Klagomål” till Klarnas registrerade adress.

Om vi inte lyckas lösa tvisten kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Klarna deltar i ARN:s tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas. Information om hur du anmäler ett ärende till ARN finner du på ARN:s hemsida http://www.arn.se/. Du kan anmäla ditt ärende på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Du hittar ODR-plattformen på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN. Du kan också kontakta ARN genom post eller personligen: Allmänna reklamationsnämnden, Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm.

Klarna

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (“Klarna”), telefon: +46 8-120 120 00, e-post: kund@klarna.se, är en svensk bank registrerat under organisationsnummer 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster och står under Finansinspektionens tillsyn. Du hittar information om vår registrering på Finansinspektionens hemsida.

För mer information om Klarna, vänligen besök www.klarna.se.

Ladda ned informationen.

Flytta fram förfallodagen mot en avgift

Du flyttar fram förfallodagen för din betalning av fakturan med det antal dagar som du själv väljer.

Betalningsvillkor

En avgift debiteras för att flytta fram förfallodagen. Storleken på avgiften beror på antalet dagar som förfallodatumet flyttas fram och det totala ordervärdet på fakturan. Ditt nya förfallodatum och avgiften visas i samband med du väljer nytt förfallodatum och på bekräftelsen som kommer att skickas till dig via e-post. Betalning av avgiften görs i samband med betalningen av det ursprungliga fakturabeloppet på ditt nya förfallodatum.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning på din nya förfallodag. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Omvandling till flexibel delbetalning

Klarna erbjuder dig möjligheten att betala din faktura i din egen takt.  Genom att delbetala 1/24 av fakturabeloppet (minimum 50 SEK) ansöker du om att göra om din faktura till flexibel delbetalning. Du kan även ansöka om att göra om din faktura till flexibel delbetalning på klarna.se.

Om Klarna godkänner din ansökan om flexibel delbetalning kommer beloppet att läggas till ditt befintliga Klarna Konto. Om du inte har ett Klarna Konto kommer Klarna att tillhandahålla kreditavtalet och skapa ett sådant konto till dig.

Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Om Klarna inte skulle godkänna din ansökan om flexibel delbetalning kommer du att informeras om detta. Du kommer då att behöva betala hela fakturabeloppet.

Kreditprövning och personuppgiftshantering

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

ÅNGERRÄTT, RETUR OCH REKLAMATION

Som privatperson har du enligt distansavtalslagen, vilket trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen kontaktar du Brands Of Comfort (Addpart Invest org:5566524913) via mail: info@brandsofcomfort.com och lämnar de uppgifter vi behöver. Återsändandet sker på kunds bekostnad då distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst, t ex fakturaavgifter och dyl.

OBS! Varan skall vara oanvänd, i oförändrat skick, i originalemballage. Du ansvarar för att varan kommer tillbaka till oss hel & i oanvänt skick. Kunden står för returporto. Kvitto måste uppvisas vid retur- eller ångerrätt. Önskar du returnera något så kontaktar du oss alltid via mail (info@brandsofcomfort.com) innan. Skulle varan vara felaktig eller transportskadad ska du omedelbart kontakta oss. Är varan transportskadad vid mottagandet ska du omedelbart anmäla detta till transportören eller utlämningsstället.

Reklamation av trasig produkt
Skicka ett mail till info@brandsofcomfort.com och beskriv problemet så detaljerat ni kan. Infoga även bild och ordernummer.
Vi undersöker skadan och så skickar vi en ny vara omedelbart om den finns i lager, om varan ej finns i lager eller har utgått så kontaktar vi dig innan vidare hantering.